ഇറച്ചി കറി വെക്കുന്നത് പോലെ ഇനി മസാല കറി വെക്കാം.. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ..

ഇറച്ചി കറിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ പല ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളും വയ്ക്കാനായി പലരും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് വിചാരിച്ചതു പോലെ ശരിയാകാതെ പോകാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് …

Read moreഇറച്ചി കറി വെക്കുന്നത് പോലെ ഇനി മസാല കറി വെക്കാം.. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ..

കല്ലുമ്മക്കായ് നിറച്ചത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എങ്കിൽ റെഡിയാക്കിക്കോളൂ

ഇന്ന് നമുക്ക് സ്പെഷൽ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. കല്ലുമ്മക്കായ് നിറച്ചത്. എല്ലായ്പ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല കല്ലുമ്മക്കായ. അതു കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം. …

Read moreകല്ലുമ്മക്കായ് നിറച്ചത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എങ്കിൽ റെഡിയാക്കിക്കോളൂ

ഇന്ന് നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ ബർഗർ പരിചയപ്പെടാം, ഇഡ്ഡിലി ബർഗർ

ബർഗർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പക്ഷേ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ബർഗർ അല്ല ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇഡ്ഡിലി ബർഗർ. ഇതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം.                …

Read moreഇന്ന് നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ ബർഗർ പരിചയപ്പെടാം, ഇഡ്ഡിലി ബർഗർ

x