കടയിൽ ലഭിക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ. സ്വദിഷ്ടമായ ലഡ്ഡു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.

മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അധികം ആരും ഉണ്ടാകില്ല. മധുരപലഹാരങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പ്രധാന സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് ലഡു. ബേക്കറികളിൽ നിന്നും മറ്റും നമുക്ക് ലഡു ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എങ്കിലും …

Read moreകടയിൽ ലഭിക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ. സ്വദിഷ്ടമായ ലഡ്ഡു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.

ഇനി പഫ്‌സ് പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട. വീടുകളിൽ നിർമ്മിക്കാം സ്വദിഷ്ടമായ അടിപൊളി പഫ്‌സ്.

സാധാരണക്കാരുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടപെട്ട ബേക്കറി വിഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് പഫ്സ്. മുട്ട, വെജ്, ചിക്കൻ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ വെച്ചുള്ള പഫ്സ് കടകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ബേക്കറികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ബേക്കറി …

Read moreഇനി പഫ്‌സ് പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട. വീടുകളിൽ നിർമ്മിക്കാം സ്വദിഷ്ടമായ അടിപൊളി പഫ്‌സ്.

ഇനി ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പുറത്ത് പോവണ്ട. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം സ്വദിഷ്ടമായ ചോക്കോബാർ.

ഐസ്ക്രീമുകൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഐസ്ക്രീമുകൾ ഇഷ്ടമുള്ളവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനങ്ങളിൽ ഒരു ഇനമാണ് ചോക്കോബാറുകൾ. ചോക്കോ ബാറുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും കടകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ചോക്കോബാറുകൾ …

Read moreഇനി ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പുറത്ത് പോവണ്ട. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം സ്വദിഷ്ടമായ ചോക്കോബാർ.

ചിക്കൻ നഗട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയും എളുപ്പമായിരുന്നോ. വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ.

സ്നാക്സുകൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. പലവിധത്തിലുള്ള പലഹാരങ്ങൾ എന്നും  ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളോരോരുത്തരും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും കടകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അത്ര സ്വാദിഷ്ടമായ …

Read moreചിക്കൻ നഗട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയും എളുപ്പമായിരുന്നോ. വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ.

ഇറച്ചി കറി വെക്കുന്നത് പോലെ ഇനി മസാല കറി വെക്കാം.. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ..

ഇറച്ചി കറിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ പല ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളും വയ്ക്കാനായി പലരും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് വിചാരിച്ചതു പോലെ ശരിയാകാതെ പോകാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് …

Read moreഇറച്ചി കറി വെക്കുന്നത് പോലെ ഇനി മസാല കറി വെക്കാം.. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ..

കല്ലുമ്മക്കായ് നിറച്ചത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എങ്കിൽ റെഡിയാക്കിക്കോളൂ

ഇന്ന് നമുക്ക് സ്പെഷൽ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. കല്ലുമ്മക്കായ് നിറച്ചത്. എല്ലായ്പ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല കല്ലുമ്മക്കായ. അതു കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം. …

Read moreകല്ലുമ്മക്കായ് നിറച്ചത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എങ്കിൽ റെഡിയാക്കിക്കോളൂ

ഇന്ന് നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ ബർഗർ പരിചയപ്പെടാം, ഇഡ്ഡിലി ബർഗർ

ബർഗർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പക്ഷേ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ബർഗർ അല്ല ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇഡ്ഡിലി ബർഗർ. ഇതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം.                …

Read moreഇന്ന് നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ ബർഗർ പരിചയപ്പെടാം, ഇഡ്ഡിലി ബർഗർ