വളരേ സ്പെഷ്യൽ ആയ രീതിയിൽ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ…

ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റിയായ “ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം” എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 500 ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ എടുക്കുക. ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി …

Read moreവളരേ സ്പെഷ്യൽ ആയ രീതിയിൽ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ…

ടേസ്റ്റി ആയ ചിക്കൻ പഫ്സ് ബേക്കറി രുചിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ !!! ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ…

പഫ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ചിക്കൻ പഫ്സ് . ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യം അടുപ്പിൽ പാൻ …

Read moreടേസ്റ്റി ആയ ചിക്കൻ പഫ്സ് ബേക്കറി രുചിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ !!! ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ…

സ്പെഷ്യൽ ആവോലി പൊള്ളിച്ചത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ. വായിൽ വെള്ളമൂറും.

ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന നോൺ വെജ് വിഭവങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ വിഭവങ്ങൾ. എങ്കിലും പൊളിച്ചെടുത്ത മീൻ വിഭവങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ഇന്ന് അങ്ങനെ …

Read moreസ്പെഷ്യൽ ആവോലി പൊള്ളിച്ചത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ. വായിൽ വെള്ളമൂറും.

ലോലിപോപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആണോ? എങ്കിൽ എഗ്ഗ് ലോലിപോപ് ട്രൈ ചെയ്യൂ. ഇതിലും വെറൈറ്റി ലോലിപോപ്പ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം.

ലോലിപോപ്പ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആയി അധികം ആരും ഉണ്ടാകില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ലോലിപോപ്പ്കൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ മുട്ട കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലോലിപോപ്പ് ആരും കേട്ടിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകില്ല. …

Read moreലോലിപോപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആണോ? എങ്കിൽ എഗ്ഗ് ലോലിപോപ് ട്രൈ ചെയ്യൂ. ഇതിലും വെറൈറ്റി ലോലിപോപ്പ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം.

സ്ഥിരമായി വയ്ക്കുന്ന ഫിഷ് ഐറ്റങ്ങൾ കഴിച്ചു മടുത്തോ? എങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യൂ വാട്ടി പറ്റിച്ച മീൻ കറി. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ വെറൈറ്റി ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം വെറും 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്.

ഫിഷ് വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ സ്ഥിരമായി ചെയ്യാനുള്ള ഫിഷ് ഡിഷുകൾ ആണ് ഫിഷ് ഫ്രൈ, ഫിഷ് കറി, ഫിഷ് മോളി എന്നിവയെല്ലാം. എന്നാൽ ഇവയിൽ …

Read moreസ്ഥിരമായി വയ്ക്കുന്ന ഫിഷ് ഐറ്റങ്ങൾ കഴിച്ചു മടുത്തോ? എങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യൂ വാട്ടി പറ്റിച്ച മീൻ കറി. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ വെറൈറ്റി ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം വെറും 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്.

സിമ്പിൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. വളരേ എളുപ്പത്തിൽ ടേസ്റ്റി ഫിഷ് ഫ്രൈ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ…

ഫിഷ് ഫ്രൈ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവം ആണ്. പലരും ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായി വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായ രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. എന്നാൽ ഇന്ന് വളരെ സിംപിളായ രീതിയിൽ വളരെയെളുപ്പത്തിൽ …

Read moreസിമ്പിൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. വളരേ എളുപ്പത്തിൽ ടേസ്റ്റി ഫിഷ് ഫ്രൈ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ…

ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ. രുചി ഇരട്ടിയാകും.

എല്ലാ നോൺവെജ് പ്രിയരുടേയും ഇഷ്ടവിഭവമാണ് ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ. ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള പല വെറൈറ്റികളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ സുലഭമാണ്. എന്നാൽ വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും അത്തരം വെറൈറ്റി ഡിഷുകൾ …

Read moreചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ. രുചി ഇരട്ടിയാകും.

ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി വിഭവം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ. ചിക്കൻ മോമോസ് റസ്റ്റോറൻറ് രുചിയിൽ ഇനി വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം.

ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ നോൺവെജ് പ്രിയരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടവിഭവങ്ങൾ ആയിരിക്കും. ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള പല വിഭവങ്ങളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിക്കൻ മോമോസ് എന്ന വിഭവം പല ആളുകളും കഴിച്ചിരിക്കാൻ …

Read moreചിക്കൻ കൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി വിഭവം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ. ചിക്കൻ മോമോസ് റസ്റ്റോറൻറ് രുചിയിൽ ഇനി വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം.

കല്യാണവീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബീഫും കായയും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫും കായയും ഞൊടിയിടയിൽ.

ബീഫ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നല്ല വെറൈറ്റി വിഭവങ്ങളും നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സാധാരണയായി കേരളത്തിലെ കല്യാണവീടുകളിൽ തലേ ദിവസത്തെ സ്പെഷ്യലാണ് ‘ബീഫും കായയും’. ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ബീഫും കായയും …

Read moreകല്യാണവീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബീഫും കായയും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫും കായയും ഞൊടിയിടയിൽ.

ഇനി ചിക്കൻ ന്യൂഡിൽസ് കഴിക്കാൻ പുറത്തു പോകേണ്ട! വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ! ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ…

എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ചിക്കൻ ന്യൂഡിൽസ്. റസ്റ്റോറൻറ്കളിലാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് കഴിക്കാനായി എത്തുന്നത്. പല ആളുകൾക്കും വീടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് …

Read moreഇനി ചിക്കൻ ന്യൂഡിൽസ് കഴിക്കാൻ പുറത്തു പോകേണ്ട! വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ! ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ…