അറിയാതെ കഴിച്ചാൽ പോലും മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന കായകൾ !! കുട്ടികൾ ഉള്ള വീട്ടിൽ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം..!!

പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങളും മനുഷ്യന് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് അല്ല. മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കായകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അറിയാതെ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ളവ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ …

Read more

ആവണക്ക് എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാം..!! മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾ.. ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കൂ..

ശരീരത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ആവണക്കെണ്ണ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആവണക്കെണ്ണയുടെ പല അത്ഭുത ഗുണങ്ങളും അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. മുടി വളർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ ആവണക്കെണ്ണ വലിയ പങ്കു …

Read more

ഉണ്ണിയപ്പം സോഫ്റ്റ് ആയി ലഭിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ.. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന റെസിപ്പി..

എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് ഉണ്ണിയപ്പം. എന്നാൽ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഉണ്ണിയപ്പം സോഫ്റ്റ് ആയി ലഭിക്കുക എന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ സോഫ്റ്റ് ആയ …

Read more

പ്രമേഹമുള്ളവർ ദിവസേന കഴിക്കേണ്ട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമം ഇതാണ്..! ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കാം..!

ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമം ഈ രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം. ആറുമണിക്ക് ചായ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി കുറഞ്ഞ അളവിൽ പാൽ ചേർത്ത് കഴിക്കേണ്ടതാണ്. അധികം …

Read more